Een vrije bijdrage?

De vrije bijdrage (voorheen Liquid Pricing) stond mede aan de wieg van Limesco. Sinds december 2012, het moment dat we onze eerste abonnees kregen, heeft iedere abonnee maandelijks 5 euro extra bijgedragen, om de basiskosten te kunnen dekken voor Limesco om te bestaan. De voornaamste kosten hierin waren de oprichting van de b.v. en het draaiende houden van onze servers.

Nog altijd draait Limesco volledig op vrijwillige arbeid. Niemand ontvangt loon en de diensten, de support en de wiki worden draaiende gehouden door enthousiaste aandeelhouders en vrijwilligers.

Met de groei van Limesco hebben we in januari 2015 de standaard Liquid Pricing voor alle klanten kunnen afschaffen en veranderd in een vrijwillige bijdrage. Steun ons met een vrijwillige bijdrage van 1 tot enkele euro’s zodat we onze idealen breder kunnen uitdragen, meer (technische) innovatie teweeg kunnen brengen en onze vrijwilligers kunnen steunen in hun werkzaamheden!

Op de inschrijfpagina kan je kiezen voor een maandelijkse (altijd aanpasbare) vrijwillige bijdrage van 0 tot oneindig. Met elk bedrag zijn we blij, maar als je een indicatie zoekt: de klanten die ons steunen dragen gemiddeld € 3,75 bij.