Idealen

Als aanbieder van mobiele diensten kan Limesco inzicht krijgen in gevoelige informatie van en over gebruikers. We vinden het belangrijk dat we daar verantwoordelijk mee omgaan. Er is daarom een aantal kernwaarden om ervoor te zorgen dat we op een eerlijke manier zaken met elkaar kunnen doen.

Veiligheid

Het is onze taak om ervoor te zorgen dat we de veiligheid van onze infrastructuur en administratie kunnen waarborgen. Zo zorgen wij ervoor dat gevoelige klantgegevens niet worden opgeslagen op systemen die direct op het internet zijn aangesloten. Op deze manier kan privacygevoelige informatie, zoals NAW-gegevens en belgedrag, niet op het internet terechtkomen.

Soms is het niet te voorkomen dat persoonlijke gegevens op systemen terechtkomen die via het internet te bereiken zijn. Door het up-to-date houden van deze systemen en het toepassen van technieken om inbraak te voorkomen, kunnen wij zo het risico van een datalek tot een minimum beperken.

Privacy

Bij Limesco staat de privacy van de gebruiker centraal. Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden tussen privacy enerzijds en andere aspecten, zoals gebruiksgemak, anderzijds, staan wij altijd stil bij de gevolgen voor privacy.

Waar mogelijk legt Limesco de beslissing voor het vinden van de juiste balans bij de gebruiker neer. Dit zorgt ervoor dat wij als aanbieder een aantal opties aanbieden waarmee je deze balans voor jezelf kunt inrichten. Lees hier meer over op de Privacy-pagina.

Transparantie

We willen zo min mogelijk geheimen hebben voor onze gebruikers. Als wij informatie hebben over een gebruiker (denk aan belgegevens) dan moet de gebruiker zelf kunnen beslissen wat er met die informatie gebeurt.

De geheimen die we hebben kunnen we uiteraard niet openbaren, maar we laten wel weten dat ze er zijn. Voor sommige zaken moeten we een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. De inkooptarieven zijn hier een voorbeeld van.

Buiten deze overeenkomsten zijn wij volledig open. Je kunt ons daarom altijd vragen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Door zoveel mogelijk transparant te zijn in hoe Limesco werkt hopen wij een hoger niveau van vertrouwen te kunnen bereiken met onze gebruikers.

Eerlijkheid

Eerlijkheid duurt het langst, zo luidt het gezegde. Wij kiezen ervoor om duidelijk en eerlijk te zijn tegen onze gebruikers, bijvoorbeeld in de totstandkoming van de kosten en werking van de onze organisatie.

Bij ons is het vanzelfsprekend dat we onze gebruikers informeren wanneer er iets misgaat op het gebied van veiligheid of privacy. Als onverhoopt blijkt dat er informatie is gelekt van de gebruikers moeten ze daarover geïnformeerd worden.